Følg @sosubibliotek

Gratis licenser 2020

Forside > Information > Gratis licenser 2020


I 2020 finansierer det Kgl. Bibliotek en forsøgsordning med gratis adgang for ungdomsuddannelsesinstitutioner til nedenstående ressourcer.

Forsøgsordningen inkluderer også gratis adgang for folkebibliotekarer, der varetager opgaver i forbindelse med vejledning og undervisning af studerende.

Britannica Academic & Britannica School
Engelsk webleksikon relateret til Encyclopædia Britannica. Britannica Academic indeholder en bredt dækkende samling af artikler, illustrationer, multimediepræsentationer mm. om historiske, litterære, politiske, geografiske og videnskabelige emner. Britannica School er leksikalt indhold i 4 niveauer med adgang til faktuelle artikler, billeder, lyd og videofiler der sammen med kort og illustrationer kan downloades og anvendes direkte.

Gale In Context: High school
Amerikansk database, der indeholder mere end 1200 forskellige tidsskrifter og aviser, samt biografier, analyser, udvalgt kildemateriale, oversigter m.v. og er en god hjælp til opgaveskrivning. Produktet, der er rettet mod elever på gymnasiale uddannelser, er anvendeligt i forbindelse med større opgaver.

MasterFILE Premier - EBSCO
Amerikansk database med adgang til engelsksprogede artikler fra ca. 4500 tidsskrifter - både populære og videnskabelige - hvoraf næsten halvdelen er i fuldtekst.

UNGDOMSUDDANNELSERNES LICENSSERVICE (UNGLI)

SOSU Østjylland Aarhus


Hedeager 33

8200 Århus N


EAN 5798000558175

SOSUBIBLIOTEKDK