Følg @sosubibliotek

Grundfag
MENU > Undervisningsmateriale > Grundfag


GF1 / EUX

GS2 / EUX

GP2 / EUX

SSH / EUX

SSA / EUX

PA / EUX

Dansk

F-D støttefag / C

støttefag / C

E, D / 

C / 

Engelsk

F valgfag / C

E,D valgfag / C

D / 

Samfundsfag

 - / C

- / C

E / 

Matematik

Basis / -

- / C

- / C

Naturfag

F,E støttefag / C

C / 

Psykologi

bonusfag / -

F valgfag / C

Kemi

- / C

Fysik

- / C

Idræt

F / 

SOSU Østjylland Aarhus


Hedeager 33

8200 Århus N


EAN 5798000558175

SOSUBIBLIOTEKDK