Ophavsret

Forside > Information > Ophavsret


SOSU Østjylland har via aftalepartnere indgået licensaftaler med rettighedshaverne om brug af tekst, lyd og billede i undervisningen.


På denne side kan du orientere dig om dine muligheder og begrænsninger i forhold til kopiering og genbrug af andres materiale.

Få styr på reglerne

Tekster


Grundregel for kopiering


Det er vigtigt, at du overholder følgende grundregel for kopiering af tekster.Fra et tekst- eller nodemateriale må du kopiere:


20 % max. 20 sider pr. elev pr. undervisningsårKildehenvisning


Du skal huske at angive kildehenvisning på dine kopier.


Titel, forfatter(e), udgiver og udgivelsesår skal fremgå af kopierne, uanset om der er tale om digitale kopier eller fotokopierLæs mere


Se flere informationer på CopyDans hjemmeside


tekstognode.dk/undervisning/erhvervsskoler/
Kilde: www.tekstognode.dkBilleder


SOSU-Lederforeningen har på vegne af SOSU-skolerne indgået en aftale  med Visda (tidligere Copydan BilledKunst).


Aftalen med Vista supplerer aftalen om brug af tekster i undervisningen og giver lov til at bruge isolerede (fritstående) billeder fra en lang række kilder og lade dem indgå i nye sammenhænge.


Med aftalen må man:


Hente billeder fra åbent tilgængelige sider på internettet

Indskanne billeder fra bøger, postkort, ugeblade mv.

Bruge billederne i PowerPoint-præsentationer og i opgaver

Fremstille undervisningsforløb med billeder til Smartboards

Gemme egne præsentationer med billeder på Smartboards og genbruge og/eller dele disse undervisningsforløb med andre undervisere på skolen

Gemme egne undervisningsforløb, PowerPoint-præsentationer, opgaver og opgaveløsninger med billeder på skolens intranet eller på USB lagermedier

Indsætte billeder i elevernes rapporter og opgaveløsninger

Udveksle digitale undervisningsforløb, opgaveløsninger og rapporter med billeder via e-mail mellem skolens lærere og elever

Oprette et billedarkiv på skolens intranet


Med aftalen må man ikke:


Bruge billederne uden for skolen eller udveksle dem med andre end skolens lærere og elever

Bruge billederne til andet end undervisningsformål

Gøre billederne tilgængelige på åbent internet, herunder på skolens hjemmeside

Lagre billederne på et intranet, som ikke har adgangsbeskyttelse

Manipulere eller ændre i billederne


Derudover dækker aftalen ikke:


Brug eller lagring af billeder fra websider som skolen har indgået en individuel aftale med angående udnyttelsen, f.eks. abonnementsaftale

Brug eller lagring af billeder fra lukkede websider, der forudsætter individuel klarering, som f.eks. professionelle billeddatabaser

Indscanning af billeder fra bøger, hvor forlaget eller forfatteren har angivet, at dette kræver særlig aftale

Billeder af kunstnere, som ikke ønsker at medvirke – se navnene her.


Kilde: visda.dk/vilkaar-for-skoler/Spillefilm


Skolen har tegnet en såkaldt Paraplylicens® til Undervisningen hos Motion Picture Licensing Company.


MPLC repræsenterer godt 900 rettighedshavere. Paraplylicensen tillader brug af spillefilm fra MPLCs rettighedshavere, hvad enten det er på DVD eller som digital streaming.VEJLEDNING TIL SKOLENS UNDERVISERE


Sådan tjekker du om det er tilladt at vise en bestemt spillefilm:


  1. Undersøg hvem der har produceret filmen du vil vise:


www.imdb.com


  1. Tjek om producent eller distributør optræder på listen over rettighedshavere:


undervisning.mplc.dk/page/producenter
Aftalen med MPLC giver rettigheder til at bruge film fra streamingtjenesterne, i det omfang det er film, som er dækket af aftalen i øvrigt, dvs. som fx ville kun købes på anden vis. Film/serier, som streamingtjenesterne (fx Netflix) selv producerer, er ikke dækket.


Aftalen omfatter IKKE Filmstriben

Det er ikke lovligt af streame spillefilm fra Filmstriben som led i undervisningen.


Kilde: undervisning.mplc.dkTV-udsendelser


AVU-Basis aftalen giver adgang til udsendelser fra følgende TV- og radiokanaler.


DR1 og DR2

TV2 og dennes regionale stationer samt Tegnsprogskanalen

P1-P4


Skolens undervisere kan give eleverne adgang til at streaming på mitCFU.dkVEJLEDNING TIL SKOLENS UNDERVISERE


Sådan giver du elever adgang


Kilde: www.copydan-avumedier.dk/

Aftaleområder

Tekst & Node

tekstognode.dk

Billeder

visda.dk

Radio & TV

copydan-avumedier.dk

Spillefilm

undervisning.mplc.dk