Ophavsret

Ophavsret

Forside > Information > Ophavsret


Få styr på reglerne

SOSU Østjylland har via aftalepartnere indgået licensaftaler med rettighedshaverne om brug af tekst, lyd og billede i undervisningen.

På denne side kan du orientere dig om dine muligheder og begrænsninger i forhold til kopiering og genbrug af andres materiale.

INDHOLD

Tekst

Billeder

TV-udsendelser

Spillefilm

Aftaleområder

Tekst & Node

tekstognode.dk

Billeder

visda.dk

Radio & TV

copydan-avumedier.dk

Spillefilm

undervisning.mplc.dk


Tekst

Grundregel for kopiering

Det er vigtigt, at du overholder følgende grundregel for kopiering af tekster.

Fra et tekst- eller nodemateriale må du kopiere:

20 % max. 20 sider pr. elev pr. undervisningsår

Kildehenvisning

Du skal huske at angive kildehenvisning på dine kopier.

Titel, forfatter(e), udgiver og udgivelsesår skal fremgå af kopierne, uanset om der er tale om digitale kopier eller fotokopier

Læs mere

Se flere informationer på CopyDans hjemmeside

www.tekstognode.dk/undervisning/social-og-sundhedsuddannelser-sosu/

Kilde: www.tekstognode.dk

Billeder

Skolen har indgået en aftale  med Visda (tidligere Copydan BilledKunst).

Aftalen med Vista supplerer aftalen om brug af tekster i undervisningen og giver lov til at bruge isolerede (fritstående) billeder fra en lang række kilder og lade dem indgå i nye sammenhænge.

Med aftalen må man:

Hente billeder fra åbent tilgængelige sider på internettet

Indskanne billeder fra bøger, postkort, ugeblade mv.

Bruge billederne i PowerPoint-præsentationer og i opgaver

Fremstille undervisningsforløb med billeder til Smartboards

Gemme egne præsentationer med billeder på Smartboards og genbruge og/eller dele disse undervisningsforløb med andre undervisere på skolen

Gemme egne undervisningsforløb, PowerPoint-præsentationer, opgaver og opgaveløsninger med billeder på skolens intranet eller på USB lagermedier

Indsætte billeder i elevernes rapporter og opgaveløsninger

Udveksle digitale undervisningsforløb, opgaveløsninger og rapporter med billeder via e-mail mellem skolens lærere og elever

Oprette et billedarkiv på skolens intranet

Med aftalen må man ikke:

Bruge billederne uden for skolen eller udveksle dem med andre end skolens lærere og elever

Bruge billederne til andet end undervisningsformål

Gøre billederne tilgængelige på åbent internet, herunder på skolens hjemmeside

Lagre billederne på et intranet, som ikke har adgangsbeskyttelse

Manipulere eller ændre i billederne

Derudover dækker aftalen ikke:

Brug eller lagring af billeder fra websider som skolen har indgået en individuel aftale med angående udnyttelsen, f.eks. abonnementsaftale

Brug eller lagring af billeder fra lukkede websider, der forudsætter individuel klarering, som f.eks. professionelle billeddatabaser

Indscanning af billeder fra bøger, hvor forlaget eller forfatteren har angivet, at dette kræver særlig aftale

Billeder af kunstnere, som ikke ønsker at medvirke – se navnene her.

Kilde:visda.dk/bruger-du-billeder/undervisning/


Spillefilm

Skolen har tegnet en såkaldt Paraplylicens® til Undervisningen hos Motion Picture Licensing Company.

MPLC repræsenterer godt 900 rettighedshavere. Paraplylicensen tillader brug af spillefilm fra MPLCs rettighedshavere, hvad enten det er på DVD eller som digital streaming.

VEJLEDNING TIL SKOLENS UNDERVISERE

Sådan tjekker du om det er tilladt at vise en bestemt spillefilm:

1.Undersøg hvem der har produceret filmen du vil vise:

www.imdb.com

2. Tjek om producent eller distributør optræder på listen over rettighedshavere:

undervisning.mplc.dk/page/producenter

Aftalen med MPLC giver rettigheder til at bruge film fra streamingtjenesterne, i det omfang det er film, som er dækket af aftalen i øvrigt, dvs. som fx ville kun købes på anden vis. Film/serier, som streamingtjenesterne (fx Netflix) selv producerer, er ikke dækket.

Aftalen omfatter IKKE Filmstriben

Det er ikke lovligt af streame spillefilm fra Filmstriben som led i undervisningen.


Kilde: undervisning.mplc.dk

TV-udsendelser

Skolen har ingået en ny aftale med AVU-medier om brug af TV, internet og streaming i undervisningen. Vi går fra en AVU-Basis aftale til en TVIS-aftale.

TVIS står for TV  Internet – Streaming. Benævnelse afslører, at der i den nye aftale er taget højde for brug af de nye streamingtjenester og brug af materiale på nettet.

Elementer fra aftalen:

  • Vi får adgang til et udvidet antal TV-udsendelser på CFUs streamingtjeneste.
  • Vi må selv optage udsendelser og gemme på ‘løse medier’ eller på skolens intranet til brug for konkrete undervisningsforløg. Vi må ikke opbygge egentlige ‘samlinger’.
  • Vi må benytte audiovisuelt indhold fra internettet, ‘hvor det ikke er praktisk muligt for institutionen at opnå individuelt samtykke’ fra rettighedshaverne.
  • Vi får adgang til optagelser fra de nu nedlagte DR K, DR 3 og radiokanal Radio24syv).

Læs den fulde aftale
www.copydan-avumedier.dk/media/2072/faq-og-vilkaar_tvis_november2021.pdf

Adgang til CFU’s læremidler

Er du underviser?

Platformen mitcfu.dk er indgangen til samtlige læremidler på CFU (Center for Undervisning).

Her finder du bøger, e-bøger, tv-udsendelser, film, konkrete og digitale materialesæt samt pædagogiske vejledninger og øvrig inspiration til undervisningen.

Find materiale til din undervisning; materialesæt, e-bøger, TV-film, kortfilm og TV-udsendelser.
Bestil fysisk materiale til levering i skolens reception eller book TV-udsendelser til dine undervisningshold.

Giv eleverne adgang til at streaming på mitCFU.dk

Vejledning: Sådan giver du elever adgang

Er du elev?

På mitCFU.dk du tilgå de digitale udsendelser, som din underviser har booket adgang til.

Kilde: www.copydan-avumedier.dk/