Chatbots

Chatbots

Copilot

MicroSoft

Gemini

Google

ChatGPT

OpenAI

Bliv bedre til at prompte

Benyt CLEAR principperne

CLEAR står for Concise, Logical, Explicit, Adaptive, and Reflective.


Be Concise

Vær koncis

Fjern overflødig information

Hjælp AI-modellen med at fokusere på de vigtigste aspekter. Hvis det, du skriver, er uklart eller upræcist, giver du uklare instruktioner. Dit input skal være specifikt og klart, og det skal være rettet mod det ønskede svar.

Vejledninger for koncise prompts:

 • Overvej, hvad du vil have information om.
 • Fjern overflødig information.
 • Brug præcis og klar sprog.

Be Logical

Vær logisk

Sørg for, at dit input (prompt) har en logisk struktur.

Et logisk struktureret prompt gør det lettere for AI-sprogmodellen at forstå kontekst og relationer mellem begreber, hvilket resulterer i mere præcise og sammenhængende svar.

Et eksempel på et logisk struktureret prompt kunne være: "Beskriv de forskellige trin ...., start med at..., fortsæt med at... og slut til sidst af ved at .."

En rettesnor for logiske prompts:

 • Er dit input logisk struktureret?

Be Explicit

Vær eksplicit

Eksplicitte prompts giver specifikationer eller præcise instruktioner om det ønskede output. Disse specifikationer kan relatere sig til omfang, outputformat eller indhold. Dette vil reducere sandsynligheden for at modtage uventede og irrelevante svar fra AI-modellen.

I stedet for at skrive: "Fortæl mig om vedvarende energi," kan du skrive: "Identificér fem kilder til vedvarende energi og beskriv kort hvordan hver enkelt virker."

Vejledninger for eksplicitte prompts:

 • Inkluderer alle vigtige detaljer?
 • Er du specifik med hensyn til omfang og format? Ønsker du en detaljeret forklaring eller en kort oversigt?
 • Hvilken type information søger du, og hvordan vil du gerne have informationen præsenteret for dig?

Be Adaptive

Vær adaptiv

Vær klar til at justere dine prompts.

Hvis svaret du modtager ikke er, hvad du forventede, prøv igen på en anden måde. For eksempel, i stedet for at spørge, "Hvad er virkningen af ​​sociale medier på mental sundhed?", kan du spørge: "Hvad er forholdet mellem brug af sociale medier og depression hos unge?"

Vær opmærksom på, at output fra generative AI-værktøjer er baseret på tidligere input, du har givet, og output, som modellen har genereret. Dette er grunden til, at du kan starte en "ny samtale" eller tråd. Det kan være nyttigt at organisere dine interaktioner med systemet i grupper eller oprette nye grupper, når du har brug for at bryde væk fra tidligere prompts og output.

Guidelines for adaptive prompts:

 • Opgiv ikke, men prøv at omformulere, brug forskellige ord eller spørg på en lidt anden måde
 • Hvis svaret er for generelt, gør dit spørgsmål mere fokuseret
 • Hvis svaret er for generisk, gør det mere specifikt
 • Hvis svaret giver for meget irrelevant information, skal du være mere specifik og eksplicit om, hvad du ønsker


Be Reflective

Vær reflekterende

Kontinuerlig evaluering vil forbedre dine prompts.

Med et reflekterende perspektiv er vi bedre udstyret til at holde os foran og tilpasse os den konstante udvikling inden for feltet – det, der virker i dag, virker måske ikke i morgen.

Råd for reflekterende prompts:

 • Gør det til en vane at analysere de svar, du modtager, så du kan forbedre dig
 • Undersøg nøjagtigheden, relevansen og fuldførelsen af ​​svarene
 • Brug det, du lærer undervejs, til at gøre dine prompts endnu bedre næste gang


Titel: The CLEAR path: A framework for enhancing information literacy through prompt engineering


Forfatter/Ophav: Lo, Leo S.


Er del af: The Journal of academic librarianship, 2023, Vol.49 (4), p.102720, Article 102720


Beskrivelse: This article introduces the CLEAR Framework for Prompt Engineering, designed to optimize interactions with AI language models like ChatGPT. The framework encompasses five core principles—Concise, Logical, Explicit, Adaptive, and Reflective—that facilitate more effective AI-generated content evaluation and creation. Additionally, the article discusses technical aspects of prompts, such as tokens, temperature, and top-p settings. By integrating the CLEAR Framework into information literacy instruction, academic librarians can empower students with critical thinking skills for the ChatGPT era and adapt to the rapidly evolving AI landscape in higher education.

Udgiver: Elsevier Inc

Sprog: Engelsk

Identifikator: ISSN: 0099-1333

EISSN: 1879-1999

DOI: 10.1016/j.acalib.2023.102720

Rettigheder: 2023 Elsevier Inc.

Datakilde: Alma/SFX Local Collection

Elsevier Science Direct Journals

Flere teknikker til at styre dit output

Forklar din rolle

For eksempel:"Jeg er en SOSU assistent, som ..." eller "Jeg er en Pædagogisk assistent, som.."

Forklar chatbottens rolle

Du kan også bede robotten om at påtage sig en bestemt rolle. Dette kan være en stillingsbetegnelse som 'Spil rollen som en hjælpsom underviser eller imitér en ældre borger med bestemte udfordringer.

Angiv et output-format

Mange platforme giver dig mulighed for at styre, hvordan outputtet præsenteres. Især platforme, du betaler for, tilbyder flere muligheder. Dette giver dig mulighed for at strukturere dit output i en tabel, en liste, eller ... Det tillader dig også at angive, om det skal være i en PDF-fil, slides eller blot som ren tekst i browseren.

Bed om analogier og konceptforklaringer.

Udover at angive typen af output kan du også bede om en forklaring baseret på et bestemt koncept. Dette betyder, at du kan bruge et koncept til at forklare et andet, f.eks. en lignende opgave du tidligere har fået af en underviser.

Inkludér en målgruppe

Hvis du har brug for at forstå noget fra en specifik målgruppes perspektiv, kan du angive dette i en prompt.For eksempel kan du skrive "Forklar generative AI til en gruppe småbørn".


Ovenstående er fordanskning og fri bearbejdning af materiale, der optræder på Aalborg Univesitets hjemmeside https://www.en.aub.aau.dk/students/generative-ai/create-effective-promptsMere viden om AI